Layout thủy sinh -01

-Bố cục rừng dành cho bể kích thước Dài 90 Rộng 45 Cao 45cm.

Vật liệu sử dung chính:

+ Lũa linh sam và rễ rừng

+ Đá đen gia lai

+ Cát nắng vàng