Combo bể 80x40x40cm ( Bể+chân+đèn+lọc)

25,000,000 

 – Bộ sản phẩm bao gồm:

  • Bể cá kích thước 80x40x40cm
  • Chân gỗ MDF 80x40x70cm
  • Lọc treo HBL 803.
  • Đèn 80cm 3 chế độ màu