BCR-01

Bể Rồng Kích Thước Dài 1m76 Rộng 69 Cao 89cm.

Phụ kiện đi kèm gồm:

+Đèn

+Lọc

+Sủi

+Sưởi