BỂ SIÊU TRONG 120X50X50CM, KÍNH 12MM

Bể siêu trong 120x50x50cm, kính 12mm

  • * Giá bể : 3.550.000 ( Siêu trong 5 mặt)
  • Giá chân tủ : 3.200.000
  • -Giá Bể kính Việt Nhật: 1.650.000.

Chế độ bảo hành:

  • -Bảo hành bể kính 12 tháng đường keo.
  • -Chân gỗ bảo hành 6 tháng.

Giao hàng toàn quốc