Bể thủy sinh bố cục núi đá – BTS18

Bể thủy sinh bố cục núi đá – BTS18

Kích Thước 120*50*50cm ( Dài, rộng, cao)

– Nguyên liệu sử dụng:

  • + Đá trầm tích
  • + Rêu minitaiwan
  • + Trân châu ngọc trai
  • + Vảy ốc hà cối
  • + Phân Nền ADA