Bể thủy sinh bố cục rừng – BTS19

Bể thủy sinh bố cục rừng – BTS19

* Bố Cục Rừng :  Bể 160*60*60cm

*Thực Vật chính trong bể:

  • + Rêu minitaiwan
  • + Liễu đỏ răng cưa
  • + Dương xỉ sừng hươu
  • + Dương xỉ lá hẹp
  • + Trân châu ngọc trai

* Nguyên Vật Liệu Chính: Lũa Nguyên Khối

* Phân Nền Sử Dụng: ADA

* Đèn sử dụng: Odysea

* BÌnh CO2 full van điện

* Lọc ATMAN DF1300