Bể thủy sinh Nature layout bonsai – BTS14

Bể thủy sinh Nature layout bonsai – BTS14

Bể Thủy SInh Kích Thước 50*26*30 cm ( Dài, rộng, cao)

Nguyên Liệu Sử Dụng trong bể:

  • + Cây bonsai
  • + Đá tiger
  • + Phân Nền ADA
  • + Cát nắng vàng
  • + Cây thủy sinh: Rêu, ráy…