Bể thủy sinh Nature – BTS32

Bể thủy sinh Nature – BTS32

Bể Thủy Sinh Kích Thước 90*45*45cm( Dài, Rộng, Cao)

Thực Vật Sử Dụng Trong Bể:

+ Rêu

+ Dương xỉ

Phần Cứng

+Đèn Maxspect

+ Chân Gỗ

+ Lọc DF1300

+ Bể Kính