Bể thủy sinh Nature – BTS01

Bể thủy sinh Nature – BTS01

Bể Thuỷ Sinh Kích Thước 100x50x50cm ( Dài, rộng, cao)

– Bể Thủy Sinh mang phong cách rừng.

Nguyên liệu sử dụng trong bể:

+ Lũa

+ Cốt nền Magic base

+ Phân Nền ADA

+ Sỏi suối

+ Cát nắng vàng

+ Cây thủy sinh: Tiêu Thảo prava mini, dương xỉ, rêu minitaiwan, liễu, bucep….