Bể thủy sinh bố cục núi đá – BTS02

Bể thủy sinh bố cục núi đá – BTS02

 • BỂ THỦY SINH KÍCH THƯỚC 127x40x69cm( DÀI, RỘNG, CAO)

Phần Cứng

 • Đèn
 • Lọc
 • Bể
 • Chân Bể
 • Bình Co2
 • Lọc Váng

Nguyên Liệu Sử dụng:

 • Phân Nền Nhật Bản ADA
 • Cốt nền Magicbase
 • Đá Tiger Trung Quốc
 • Rêu mini fiss
 • Cát Nắng Vàng