Bể thủy sinh Nature bố cục rừng- BTS33

Bể thủy sinh Nature bố cục rừng- BTS33

Rừng luôn là đề tài bất tận để Phạm Gia Aqua khai thác!

Thêm một bố cục rừng nữa! Mời mọi người cùng ngắm

Bể Thủy Sinh Kích Thước 120*50*50cm ( Dài, Rộng, Cao)

Thực Vật Sử Dụng Trong Bể

+ Bucep

+ Dương xỉ

+ Nền Tiêu Thảo Prava

+ Ráy Nana pettit

Phần Cứng

+ Đèn Maxspect

+ Chân Gỗ

+ Lọc