Bể thủy sinh Nature – BTS29

Bể thủy sinh Nature – BTS29

Bể Kích Thước 180*60*60cm( Dài, Rộng, Cao)

Thực Vật Sử Dụng trong bể:

+ Dương xỉ

+ Bucep

+ Liễu đỏ răng cưa

+ Nền Cát Nắng Vàng

+ Phân Nền Nhật Bản

+ Lũa Đỗ quyên