Bể thủy sinh Nature bố cục rừng – BTS30

Bể thủy sinh Nature bố cục rừng – BTS30

Bể Thủy Sinh Kích Thước 180*60*60cm ( Dài, Rộng, Cao)

* Thực Vật trong bể:

+ Dương xỉ sừng hươu, lá hẹp, châu phi

+ Rêu minitaiwan

+ Liễu đỏ răng cưa

+ Bucep

+ Ngưu mao chiên

+ Trân Châu Ngọc Trai

+ Lọc DF1300

+ Đèn Odysea

+ Chân Bể