Bể thủy sinh Nature – BTS31

Bể thủy sinh Nature – BTS31

Kích Thước 90*45*45 cm( Dài, Rộng, Cao)

* Thực Vật sử dụng trong bể:

+ Trân Trâu Ngọc Trai

+ Rêu

+ Dương xỉ

+ Tiêu Thảo

Phần Cứng

+ Bể Kính

+ Đèn ODysea

+ Lọc DF1300

+ Chân Bể