Bể thủy sinh rừng bay – BTS15

Bể thủy sinh thác cát – BTS16

Kích thước 90*45*45cm ( Dài rộng cao)

Phong cách rừng bay

Vật Liệu sử dụng bên trong:

  • – Đá kẹp kem
  • – Phân Nền ADA
  • – Cát nắng vàng
  • – Lũa linh sam
  • – Dương xỉ
  • – Rêu minitaiwan