Bể thủy sinh Nature – BTS24

Bể thủy sinh Nature – BTS24

*Kích Thước 90*50*50 cm( Dài, rộng, cao)

* Thực Vật Trong Bể bao gồm các loại cây:

+ Bucep

+ Dương xỉ lá kim

+ Liễu đỏ răng cưa

+ Rêu Minitaiwan

+ Tiêu Thảo prava mini

* Sử dụng Phân Nền ADA

* Nguyên Liệu Không Thể Thiếu tạo nên bố cục rừng: Lũa Linh Sam, Đá Phan Thiết, Phân Nền ADA

* Bình CO2 full van điện

* Đèn Maxspect

* Chiller HS 66