Bể thủy sinh bonsai dáng đổ – BTS10

Bể thủy sinh bonsai dáng đổ – BTS10

BỂ THỦY SINH KÍCH THƯỚC 90*45*45CM ( Dài, Rộng, Cao)

Full bộ bao gồm:

  • + Bể
  • + Chân
  • + Lọc
  • + Đèn
  • + Full bộ Co2

 Các Thành Phần trong bể bao gồm:

  • + Cây đổ
  • + Nền ADA
  • + Sỏi suối
  • + Ráy