Bể thủy sinh phong cách nature – BTS11

Bể thủy sinh phong cách nature – BTS11

Kích Thước 150*50*50cm

Full trọn bộ bao gồm:

  • + Bể Kính
  • + Đèn
  • + Lọc
  • + Full bình co2

Thành Phần Trong bể:

  • Cây bonsai cây đổ
  • + Nèn Trân châu, rêu, ráy, ….