Bể thủy sinh Nature layout bonsai – BTS26

Bể thủy sinh Nature layout bonsai – BTS26

Bể Thủy Sinh Kích Thước 90*45*45 cm( Dài, rộng, cao)

Thực Vật Trong Bể

  • + Dương xỉ châu phi
  • + Bucep
  • + Lũa
  • + Phân Nền Nhật Bản
  • + Cát Nắng Vàng