Bể thủy sinh Nature bố cục rừng bay – BTS20

Bể thủy sinh Nature bố cục rừng bay – BTS20

Bố Cục Rừng Bay Thu Nhỏ

 * Kích Thước : 60*40*40 cm ( Dài, rộng, cao)

* Thực Vật Sử dụng chính trong bể: Rêu minitaiwan

* Nguyên Vật Liệu  Sử dụng chính:

+ Lũa Linh Sam

+ Đá phan thiết

+ Cát Nắng Vàng

* Đèn sử dụng: Odysea

* Lọc ATMan DF700