Bể thủy sinh nhất trụ – BTS17

Bể thủy sinh nhất trụ – BTS17

BỂ THỦY SINH KÍCH THƯỚC 120*50*50 CM ( DÀI RỘNG CAO)

– Bố cục chơi bucep

– Cát nắng vàng

– Phân Nền ADA