Bể thủy sinh Nature layout núi đá bonsai thác đổ – BTS21

Bể thủy sinh Nature layout núi đá bonsai thác đổ – BTS21

Phong Cách Cây Đổ

* Bể Thủy sinh kích thước 60*40*40

* Thực Vật được sử dụng trong bể: 

+ Rêu Minitaiwan

+ Ráy Nana

+Trân châu ngọc trai

* Đèn Sử Dụng: Chiriros 60cm

Lọc ATMan : DF700

* Nguyên Vật Liệu Sử Dụng:

+ Đá Phan Thiết

+ Lũa Linh Sam