Bể thủy sinh thác cát – BTS03

Bể thủy sinh thác cát – BTS03

 • Bể Thủy Sinh Kích Thước 120x50x50 ( Dài, rộng, cao)

Thực Vật sử dụng trong bể:

 • Ráy nana pettit,
 • Dương xỉ châu phi
 • Dương xỉ lá kim
 • Bucep
 • Liễu đỏ răng cưa
 • Rêu minitaiwan

PHẦN CỨNG

 • Phân nền: ADA,
 • Cốt magic page
 • Cát Trắng
 • Lũa Linh Sam