Bể thủy sinh phong cách nature – BTS04

Bể thủy sinh phong cách nature – BTS04

  • Bể Thủy Sinh Kích Thước 128x128x128 ( Dài, rộng, cao)

Thực Vật sử dụng trong bể:

  • Ráy nana petit

PHẦN CỨNG

  • Phân nền: ADA, cốt powersand
  • Cát Trắng
  • Lũa Linh Sam