Bể thủy sinh thác cát bonsai – BTS50

Bể thủy sinh thác cát bonsai – BTS050

  • Bể Thủy Sinh Kích Thước 106x60x60cm ( Dài, rộng, cao)

Phụ Kiện:

  • Lọc Df1300
  • Đèn odysea slim
  • Bình Co2
  • Lọc Váng
  • Hẹn giờ