Bể thủy sinh bố cục rừng – BTS51

Bể thủy sinh bố cục rừng – BTS51

Rừng luôn luôn là một đề tài đa dạng mà Phạm Gia Aqua muốn khai thác. Với ý tưởng về rừng, đơn vị chúng tôi đã đưa ra rất nhiều mẫu khác nhau. Đây là một mẫu rừng vô cùng ấn tượng và tâm huyết mà Phạm Gia Aqua muốn gửi tới quý khách hàng. Mời mọi người cùng ngắm nhé!