BỂ SIÊU TRONG 90X45X45CM, KÍNH 10MM

Bể siêu trong 90x45x45cm, kính 10mm

* Giá bể : 2.300.000 ( Kinh siêu trong 5 mặt)

* Giá chân tủ : 2.300.000 ( Chân gỗ sồi)

*Giá bể : 1.100.000 ( Kính Việt Nhật)

-Chế độ bảo hành

+ Bể : Bảo hành 12 tháng đường keo, không dò dỉ nước

+Chân gỗ: Bảo hành 6 tháng