BỂ CNM-MS01

Thông tin sản phẩm

  • Bể kính D155xR610xC810cm , kính 12 li Việt Nhật
  • Hệ thống lọc công nghệ mới
  • Tranh dán sau bể
  • Chân khung sắt ốp gỗ tần bì
  • Bơm tuần hoàn
  • Nắp viền gỗ
  • Vật liệu lọc