Layout thủy sinh-04

Layout bonsai cho bể Dài 1m5 Rộng 50 Cao 50cm

Vật liệu sử dụng:

+ Lũa

+Tán xương chùm

+Đá đen gia lai