Layout thủy sinh-03

 Layout bể thủy sinh phong cách đá bay 

Vật liệu sử dụng:

+ Đá tiger nhập khẩu Trung Quốc

+ Cát nắng vàng.