Bể thủy sinh phong cách nature – BTS06

Bể thủy sinh phong cách nature – BTS06

  • Bể Thủy Sinh Kích Thước 232*69*81cm!

Thực Vật sử dụng trong bể:

  • Dương xỉ châu phi
  • Dương xỉ lá kim
  • Vảy ốc hà cối
  • Tân đế
  • Liễu đỏ răng cưa….

PHẦN CỨNG

  • Bể được sử dụng lọc tràn dưới
  • Phân nền: ADA, cốt magic base